www.papirbredden.no websider

Papirbredden - Drammen kunnskapspark har fått nye websider som vi har levert. Arbeidet har pågått over en periode, og vi har i praksis vært involvert i alle ledd. Vi har levert bilder, redaksjonelt innhold, tekniske løsninger og utforming. Tilbake står Papirbredden med nye nettsider laget på Wordpress-plattformen. Disse er responsive og enkle å administrere.

websidene
Websidene

Arkitekturen er et av særtrekkene ved Papirbredden vi har brukt bildene til å trekke denne frem. De nye sidene har også mulighthet for direkte møteromsbooking, så hvis du har behov for møterom i spektakulære omgivelser så finnes det muligheter...

Det er ti år siden første byggetrinn av Papirbredden så dagens lys, og pr i dag er Papirbredden sammen med broen Ypsilon selve markørene for den transformasjonen Drammen har gjennomgått som by. Vi er selvsagt svært glade for å ha fått lov til å levere denne jobben, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide med Papirbredden eiendom (eiendomsselskap eid av Drammen kommune og Entra eiendom).

SAmarbeidet med Papirbredden har pågått over lang tid, og jeg har skrevet litt om det på mine fotosider.