Brukeveiledningen

NonverbalKommunikasjon

En spesiell utfordring er å kommunisere med en målgruppe på andre siden av kloden, hvor enkelte har begrensede leseferdigheter. Denne utfordringen fikk jeg i form av å produsere brukerveiledning for et produkt laget av PHARMAQ. PHARMAQ er en global aktør innenfor fiskehelse, og den aktuelle brukerveiledningen ble laget for et nytt vaksineprodukt de har utviklet for oppdrettsnæringen i Chile.

Brukerveiledningen Brukerveiledningen.

Brukerveiledningen skal forklare bruken av vaksinen for de som skal vaksinere fisken. Vaksinen transporteres og lagres i beholdere som er fylt med flytende nitrogen, og riktig bruk er helt essensielt for at vaksinen skal kunne fungere.

Vaksinen ble lansert i 2016, og vi kan se tilbake på en vellykket introduksjon i markedet. I tillegg til brukerveiledningen fikk jeg også æren av å designe emballasjen til produktet.