Infografikki rapportform

Vi har vært så heldige å få jobbe med mange spennende prosjekter opp igjennom. To  av disse er «kreative Slemmestad» og «Seniorgamer». Begge prosjektene ble avsluttet med rapporter, og felles for begge rapportene var behovet for å illustrere på en lettfattelig måte hva som hadde skjedd i løpet av prosjektperioden.
For Seniorgamer sitt vedkommende ønsket vi å skissere alle aktivitetene som hadde foregått i prosjektperioden. Vi skilte de ulike typene aktiviteter ved hjelp av ikoner, og plasserte de ut på en tidslinje kronologisk (se under).

Oversikt prosjektaktiviteter
Oversikt prosjektaktiviteter Seniorgamer.

Kreative Slemmestad hadde som målsetning å få kreative næringer til å utvikle seg i Slemmestad. I dette tilfellet tok vi i bruk en enkel infografikk for å fortelle hva som hadde skjedd i prosjektperioden i form av aktiviteter og etableringer.

Utvikling i Slemmestad
Utvikling kreative næringer i prosjektperioden.

Mange av mottagerne mottar mange rapporter, og i arbeidet med formen ønsket vi å bruke design og inforgrafikk for å gjøre innholdet enkelt mulig tilgjengelig for leseren.
Begge rapportene ble godt mottatt av sitt respektive publikum.
Du kan laste ned rapportene her: